Over de Stichting Veida

Met de Stichting VEIDA, Studiebegeleiding en Loopbaanbegeleiding voor Jongeren, bieden Manon Ruardij en Gabriëlle Kiefmann een nieuwe kans aan kinderen en jongvolwassenen van 12 t/ m 27 jaar.

Deze jongeren of hun ouders/verzorgers hebben de financiële middelen niet om professionele hulp in te schakelen. Voor deze doelgroep biedt de stichting in de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek gesubsidieerde ondersteuning aan.

VEIDA betekent: ‘Voor elkaar in de Achterhoek’ en ‘Voor Elk Individu Doordachte Aandacht’ zodat iedere jongere de best mogelijke kansen krijgt.

We doen dit door hulp bij het ontwikkelen van studievaardigheden en/of ondersteuning bij persoonlijke begeleiding. De focus voor loopbaan- en studiebegeleiding ligt op de samenwerking in een groep. We werken daarnaast met buddy’s, zij zorgen voor de persoonlijke begeleiding en worden ondersteund door professionals.

Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere wordt gezien. In de trajecten wordt uitgegaan van hun eigen kracht, bouwen aan meer zelfvertrouwen en talenten die worden (her)ontdekt. De stichting streeft naar gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ieder moet zich volledig kunnen ontplooien, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of financiën. De stichting streeft naar een inclusieve samenleving.

De stichting benadrukt het grote belang van sociale en economische participatie voor jongeren die het financieel wat lastiger hebben. De stichting is gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemer. Met de gelden en expertise worden kinderen en jongvolwassenen in een kwetsbare positie op weg geholpen in hun studie en loopbaan, zodat zij betere kansen krijgen in de maatschappij. Dit wordt gedaan in samenwerking met de provincie Gelderland, onderwijsinstellingen, de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek en andere instanties.

Geven en nemen
Omdat Stichting Veida staat voor de gelijkheid van elk individu wordt de deelnemer of zijn/haar ouders een tegenprestatie gevraagd ten behoeve van de stichting.
Wij vragen voor de begeleiding een bijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk naar vermogen of een financiële bijdrage naar draagkracht.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Veida bestaat uit de rechtspersonen Gabrielle Kiefmann (secretaris) en Manon Ruardij (voorzitter) en Simone Pastoors en Henriëtte van Tuil.
Daarnaast is er een Denktank opgericht. Hierin zitten betrokken adviseurs uit de regio die Stichting Veida een warm hart toedragen en zich graag inzetten om de stichting succesvol te laten zijn.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Stichting Veida wordt gerund door buddy’s die begeleiding bieden aan jongeren op basis van een vrijwilligersvergoeding. De buddy’s worden ondersteund door professionals die een vergoeding ontvangen op basis van de reguliere tarieven met een maximum van 60 euro per uur.   

Samenwerkingen
Wij hebben samenwerkingsverbanden met Stichting Voedselbank Doetinchem, Stichting Mini Manna Doetinchem en Stichting Mini Manna Ulft.

Subsidie
Wij ontvangen subsidie van onder andere de Provincie Gelderland.

provincie gelderland

Doelstellingen
Doelstellingen van Stichting Veida zijn het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de Achterhoekse samenleving. Jongeren hebben behoefte aan ondersteuning in de vorm van het ontwikkelen van studievaardigheden en/of ondersteuning bij persoonlijke begeleiding. De focus ligt bij studiebegeleiding op het samenwerken in een groep onder leiding van studiebuddy’s. Zij verzorgen de begeleiding en worden ondersteund door professionals.

Logo Veida Studie- & Loopbaanbegeleiding