Buddy’s in de Achterhoek​

 

Stichting Veida zet zich in door het aanbieden van studiebegeleiding & loopbaanbegeleiding voor jongeren in de Achterhoek. Wij doen dit door het project “Buddy’s in de Achterhoek”. In het project verbinden we jongeren aan elkaar; een buddy en een jongere met een hulpvraag op het gebied van studie en scholing.

Voor de buddy’s is het interessant om mee te doen omdat ze zichzelf en anderen leren kennen, en willen leren van en met elkaar. De buddy geeft een tijdelijk steuntje in de rug aan andere jongeren met een hulpvraag op het gebied van studiekeuze, studievaardigheden en loopbaanbegeleiding.
Van de laatstgenoemde jongeren hebben de ouders niet de financiële middelen om een professional in te huren.
Doordat deze jongeren zich met elkaar verbinden hopen we het welbevinden van jongeren in de Achterhoekse samenleving te vergroten.

Samenwerking

Voor “Buddy’s in de Achterhoek” is of wordt samenwerking gezocht met lokale partijen, waaronder:
Day for Change
Centrum voor Jong Ondernemerschap Doetinchem
Achterhoek Werkt
Jongerencentrum Doetinchem
De Doetinchemse Uitdaging
Stichting Pak An!
Voedselbank Doetinchem
Stichting Mini Manna

Verder wordt er samengewerkt met lokale onderwijsinstellingen.
– Graafschap College
– Mijn School
– Metzo College
– Zone College (voorheen AOC Oost)
– Iselinge Hogeschool Doetinchem
– VO Achterhoek
– Almende Laudis (Isala, Bluemers, Wesenthorst)

Voor de buddy’s

Als buddy begeleid je een andere jongere met een hulpvraag op het gebied van studiekeuze-, studie- en/of loopbaanbegeleiding. Je hoeft dit niet alleen te doen; je krijgt begeleiding van een professional.
De groep buddy’s komt maandelijks bij elkaar voor een gezamenlijke leeractiviteit, waarbij je jezelf beter leert kennen. Op deze manier bereiden we je voor om andere jongeren te kunnen helpen op het gebied van studie- & loopbaanbegeleiding en leer je veel over jezelf en het begeleiden en coachen van andere mensen.

Voordat je buddy kunt worden wordt een Verklaring Goed Gedrag aangevraagd. Daarnaast hebben we een aantal ‘huisregels’ opgesteld als basis voor het handelen van de buddy’s. We ondersteunen je door de inzet van onderwijskundige en opleidingskundige professionals die ervaring hebben op het gebied van training, coaching, intervisie en supervisie. Daarnaast heb je als buddy een belangrijke inbreng richting het bestuur van Stichting Veida om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken.
We belonen je op basis van een vrijwilligersbijdrage.

Voor jongeren met een hulpvraag

Stichting Veida vindt dat je alles mag worden, behalve ongelukkig. Wij vinden dat iedere jongere recht heeft op ondersteuning bij het maken van studiekeuzes, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en loopbaanbegeleiding. Hiermee vergroot je je zelfkennis en zelfvertrouwen, zodat je jouw talent en je eigen weg kunt ontdekken.

Stichting Veida richt zich op jongeren die niet de financiële middelen hebben om professionele ondersteuning in te schakelen. Hiermee zorgen we dat ongelijkheid binnen het onderwijs minder wordt en dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Subsidie

Stichting Veida is gestart met het project Buddy’s in de Achterhoek met de subsidie Leefbaarheid van de Provincie Gelderland. Met deze subsidie kunnen we de activiteiten voor onze buddy’s aanbieden en uitvoeren. We zorgen hiermee dat:
• de huidige buddy’s betrokken blijven en nieuwe buddy’s zich aanmelden,
• de samenwerking met genoemde samenwerkingspartners maar ook met andere partijen uitgebreid kan worden,
• in samenwerking met onderwijsinstellingen in Doetinchem activiteiten ondernomen kunnen worden met als doel het activeren van jongeren om als buddy aan de slag te gaan.

De subsidie leefbaarheid zal dan ook jaarlijks worden aangevraagd.

Meer informatie:

Wil je buddy worden?

Meer informatie over onze studiebegeleiding of loopbaanbegeleiding.

Meer lezen over Stichting Veida

Veida Studiebegeleiding achterhoek

22 apr 2021 | Nieuws